Bodyxxxchat com

Posted by / 04-Jun-2016 07:11

Bodyxxxchat com

Montarea lui Attila Vizauer se distinge prin firescul abordării unor fapte istorice de o importanţă covârşitoare, prin adevărul dialogului şi al relaţiilor dintre personaje, prin felul cum se conturează figura generalului Berthelot, personaj măreţ, impunător şi în acelaşi timp de o uluitoare vitalitate, de o caldă şi vibrantă umanitate, care şi-a aflat, fără îndoială, în Mihai Constantin, interpretul ideal, capabil să întruchipeze remarcabil multiple nuanţe: dramatism, grandoare, duioşie, ironie, autoironie, dar şi vulnerabilitate şi disperare în faţa unui război dus nu doar cu inamicii militari, ci şi cu indiferenţa şi cinismul dinlăviu şi emoţionant, de o mare calitate a compoziţiei auditive, alcătuită din planuri sonore ritmate sugestiv, izbutind să ne conducă spre o profundă percepere a istoriei, îmbogăţind legenda şi conferindu-i căldură, sentimente, înţelegere umană.

Scenariul lui Victor Cilincă, dramaturg, prozator şi jurnalist gălăţean, îmbină inspirat realitatea istorică şi ficţiunea, rememorând întâmplări semnificative din Primul Război Mondial şi reînviind, pe firul amintirilor evocate de general, episoade populate de importante figuri politice ale acelor vremuri, precum Regina Maria a României ori mareşalul Averescu, dar şi de personaje pitoreşti, ca bucătarul lui Berthelot, ordonanţa sa ori oameni simpli, întâlniţi pe drumurile sale prin România.

Seninătate care înseamnă, în artă, echilibru, bun gust, adecvare a mijloacelor faţă de scopul propus, maturitate.

Seninătate care se poate traduce, în cazul artei interpretative, şi printr-o detaşare de bun augur faţă de aspecte fără relevanţă în plan stilistic.

În acea dimineață de vineri, 31 ianuarie 2008, vestea a venit ca un trăznet în Redacţia Teatru a Radiodifuziunii Române.

Cristian Munteanu lucrase până în ultimele luni ale vieţii.

Sigur, să recunoaştem, este o calitate rară, poate din ce în ce mai rară.

Născut în 25 august 1936, Cristian Munteanu a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti în 1959.

În plus acestea nu treceau mai deloc prin budoarul cucoanelor, Mitică al lui Nenea Iancu, nelipsindu-se de ținuta sa de dandy dâmbovițean cu pălărie de pai și baston, ținută adoptată deopotrivă de Rică Venturiano, nu are în paginile acestuia o viață sentimentală aventuroasă sau nu și-o povestește, cum va face acum acest pandant al lui în pijama de spital.Discreţia omului, capacitatea sa de a depăşi zâmbind momentele de cumpănă alungau mereu gândurile rele.Artist desăvârşit, unul dintre numele cele mai mari ale teatrului radiofonic, Cristian Munteanu avea darul de a inspira acea seninătate absolut necesară actului creator.Acum 33 de ani, într-o zi aspră de ianuarie, ne părăsea actorul Cornel Coman, cel care întruchipase zeci de roluri pe scena Teatrului Bulandra sau pe Marele Ecran, în Teatrul Radiofonic sau la Televiziune. Satul Livezile, din Vrancea Arhaică, zonă geografică-simbol de unde au descins și alți nobili ai scenei.Cel care iubise profesia așa cum își iubise locul de unde plecase în lume. Mă opresc pentru câteva secunde la Leopoldina Bălănuță.

Bodyxxxchat com-34Bodyxxxchat com-89Bodyxxxchat com-80